Dział obsługi Klienta

22 46 27 950
pn-pt  7:30 - 19:00

PHU Jubiler Sp. z o.o.
ul. Poleczki 1302-822 Warszawa
NIP: 5261032125
Zarejestrowany przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 10 000 000,00 zł
Kontakt z nami